Home / اقتصادی (page 3)

اقتصادی

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی: روند صعودی قیمت مرغ از ۱۵ اسفند

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: تا 15 اسفند روند قیمتی کاهشی خواهیم داشت اما بعد از آن تا عید روند افزایشی قیمت تا رسیدن به قیمت واقعی مرغ را خواهیم داشت. امیدواریم قیمت مرغ را در شب عید تا 8400 تومان داشته باشیم تا تولیدکنندگان مرغ متضرر نشون...

Read More »